Barn & Kiropraktik

Barn i alla åldrar är varmt välkomna till Din kiropraktor. Vi vuxna har en bild av att barns leder, muskler och nervsystem fungerar utan problem. Men barn, liksom vuxna får ofta besvär av nedsatt funktion i rörelseapparaten.

Lek

Barn i yngre åldrar lekar och busar som sig bör. Med leken följer att barnet faller, snubblar eller gör sig illa på andra sätt. Även om inte symptom uppstår direkt, kan de uppstå senare. 

Ungdomar

Äldre barn och ungdomar sitter mer stilla än de yngre. Med åren följer också ett ökat användande av skärmar. Ofta används skärmarna i mindre lämpliga positioner för våra kroppar, och det under allt för långa stunder. 

Undersökning & Behandling

När Din kiropraktor undersöker barnet/ungdomen är fokus att hitta inte bara vad som orsakar symptomen, men också förebygga nya symptom med hjälp av tips, råd och övningar.

Ifall orsaken till barnets besvär lämpar sig för kiropraktisk behandling förklarar Din kiropraktor noga för barnet och dig som förälder vad planen är och hur själva behandlingen går till. Det är viktigt att barnet är delaktig i sin egen behandling.

Tveka inte att kontakta oss ifall du har några frågor!