kiropraktik

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är en evidensbaserad metod att undersöka, diagnostisera och behandla funktionsstörningar från kroppens rörelseapparat, dvs samarbetet mellan leder, muskler och nervsystem.

Ofta kan smärta samt stelhet eller stickningar vara symtom från funktionsstörningar i rörelseapparaten, s.k. biomekaniska dysfunktioner, vilket kiropraktik kan avhjälpa effektivt.

Dessa funktionsstörningar uppstår när rörelseapparaten blir överbelastad. En sådan överbelastning är nästan alltid multifaktoriell, dvs psykisk och fysisk stress ger en belastning som påverkar rörelseapparaten så kraftigt att den får svårt att fungera normalt. Detta visar sig då ofta som smärta eller stelhet.

Biomekaniska dysfunktioner uppstår hos människor i alla åldrar. Därför är både vuxna och barn varmt välkomna till Din kiropraktor.

Första besöket

Vid mötet med din kiropraktor berättar du om dina besvär och varför du söker oss.

Du undersöks därefter med hjälp av ortopediska, neurologiska och kiropraktiska undersökningsmetoder. Syftet är att komma fram till en diagnos som kan förklara dina besvär.

Liksom övriga hälso- och sjukvården använder Din kiropraktor sig av ICD-10 koder (internationella diagnoskoder) för att säkerställa genomgående hög kvalitet även i din journal.

Bedömer Din kiropraktor att dina besvär kan avhjälpas med kiropraktik, informeras du om de behandlingsalternativ som föreligger och den behandlingsplan som rekommenderas. Såvida du behöver undersökas ytterligare eller hänvisas till annan vårdgivare om dina besvär inte lämpar sig för kiropraktisk behandling, hjälper Din kiropraktor dig vidare till rätt instans.

Din kiropraktor använder flera olika behandlingstekniker, men den genomgående röda tråden är att alla teknikerna är manuella, dvs att kiropraktorn använder sina händer för att återställa funktionen i rörelseapparaten. Ofta används så kallad manipulationsteknik, vilket är ett snabbt, tryggt och effektivt sätt att påverka en led och dess omgivande struktur till att fungera så optimalt som möjligt

Valet av behandlingsteknik anpassas efter dig som individ. Alla kroppens leder kan behandlas manuellt. Den teknik som används för att behandla dig kanske inte passar någon annans besvär och kropp.

Bieffekter

Bieffekter är få, och består av lokal ömhet, vilket kan uppstå under första dygnet efter den kiropraktiska behandlingen. Ömheten upplevs ofta som träningsvärk, och ungefär 50% av personer som behandlats med kiropraktik kan uppleva detta, speciellt efter första behandlingen. Ömheten går över av sig själv inom 1-2 dygn.

Legitimation och Titelskydd

Kiropraktor är sedan 1989 ett legitimerat yrke i Sverige. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation till kiropraktorer med adekvat utbildning samt genomförd praktiktjänstgöring. Sedan år 2006 är kiropraktor ett titelskyddat yrke, vilket betyder att det endast är utbildade kiropraktorer som får lov att kalla sig för kiropraktor. Något annat är ett brott mot svensk lagstiftning.

Medlemmar i WHO

Alla kiropraktorer hos Din kiropraktor är medlemmar i LKR- Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.  LKR är medlem i SACO/SRAT (Sveriges akademiskers centralorganisation) och även i WHO (Världshälsoorganisationen). 

Idag finns ca 200 akademiskt utbildade kiropraktorer verksamma i Sverige. Alla är utbildade utomlands då det idag inte existerar någon akademisk utbildning till kiropraktor i Sverige.