Susanne Sköld

Leg. psykolog

Leg. psykolog Susanne Sköld erbjuder samtalsterapi hos Din kiropraktor sedan sommaren 2023.  

Med många års erfarenhet är hon en trygg kontakt att söka när en förändring behövs.

Det kan till exempel handla om problem med ångest, oro, nedstämdhet, relationsproblem, att du befinner sig i någon form av kris eller att du behöver bolla utmaningar som förälder.

Susanne har särskild kompetens för att hjälpa personer med psykisk traumatisering efter svåra upplevelser och har lång erfarenhet av att arbeta med både med barns- och vuxnas välmående.

Som legitimerad psykolog har Susanne sekretessplikt enligt lag, vilket innebär att allt du säger stannar hos henne.

Välkommen!

Du bokar tid hos Susanne genom att ringa:

0346-133 33 eller 0727-900 141

Du kan också maila:

susanne@dinkiropraktor.se

Pris per samtal: 1400 kr